Лингво-лаборатория «Амальгама»
Мы стираем границы между языками

Перевод текста песни Гей Іване исполнителя (группы) Kozak System

Мгновенный переход к переводу:
Выберите исполнителя по первой букве (цифре):
Выберите имя/название:

Гей Іване (оригинал KOZAK SYSTEM)

Эй, Иван! (перевод Елена Догаева)

Шановна громадо, слухай сюда,
Уважаемая общественность, слушай сюда,
До вашої уваги пісня одна,
Вашему вниманию песня одна,
Не про кохання, не про війну,
Не про любовь, не про войну,
Не про наркоманів, а про лічность одну.
Не про наркоманов, а про личность одну.


Він не льотчик і не каскадьор,
Он не летчик и не каскадёр,
Не артист і не електромонтьор,
Не артист и не электромонтёр,
Не ямайський пірат, не тібетський монах,
Не ямайский пират, не тибетский монах,
Не Арнольд Шварцнеггер з ковбасою в штанах.
Не Арнольд Шварцнеггер с колбасою в штанах.


Гей, Іване, годі спати,
Эй, Иван, хватит спать!
Гей, Іване, Україну рятувати
Эй, Иван, Украину спасать
Випало тобі.
Выпало тебе!


Він народився в бідній родині,
Он родился в бедной семье,
Мама хворіли, а тато спився,
Мама болела, а папа спился,
Доля важка для малої дитини,
Судьба тяжелая для маленького ребенка,
Але він зуби стиснув і файно вчився.
Но он зубы сжал и прекрасно учился.


Він був вундеркіндом в дванадцять років,
Он был вундеркиндом в двенадцать лет,
Знав двадцять дві мови і по "фєні" ботав,
Знал двадцать два языка и по "фене" ботал,
Грав на маримбі, танцював гопака,
Играл на маримбе, танцевал гопак, 1
Ударом маваші міг забити бика.
Ударом маваши мог забить быка. 2


Гей, Іване, годі спати,
Эй, Иван, хватит спать!
Гей, Іване, Україну рятувати
Эй, Иван, Украину спасать
Випало тобі.
Выпало тебе!


Він виріс розумний, красивий і гарний,
Он вырос умный, красивый и хороший,
Готовий на подвиг і просто на працю,
Готовый на подвиг и просто на труд,
І став чекати коли Батьківщина
И стал ждать когда Родина
Його згадає і покличе – "Івасю!"
Его вспомнит и позовет - "Ваня!"


Чи може розумних тепер не треба?
Может, разумных теперь не надо?
Чи може сила ніц не варта?
Может, сила ничего не стоит?
Лежить Іван, плює у небо, від Паски до Різдва,
Лежит Иван, плюет в небо, от Пасхи до Рождества,
Від Різдва до Восьме марта.
От Рождества до Восьмого марта.


Гей, Іване, годі спати,
Эй, Иван, хватит спать!
Гей, Іване, Україну рятувати...
Эй, Иван, Украину спасать...
Гей, Іване, годі спати,
Эй, Иван, хватит спать!
Гей, Іване, Україну рятувати...
Эй, Иван, Украину спасать...
Гей, Іване, годі спати,
Эй, Иван, хватит спать!
Гей, Іване, Україну рятувати...
Эй, Иван, Украину спасать...
Гей, Іване, годі спати,
Эй, Иван, хватит спать!
Гей, Іване, Україну рятувати
Эй, Иван, Украину спасать
Випало тобі.
Выпало тебе!

1 – Маримба – ударный музыкальный инструмент, родственник ксилофона.

2 – Удар маваши – прием каратэ. Удар маваши-гери – это боковой удар ногой.
Х
Качество перевода подтверждено