Лингво-лаборатория «Амальгама»
Мы стираем границы между языками

Перевод текста песни Хто, як не ти? исполнителя (группы) Kozak System

Мгновенный переход к переводу:
Выберите исполнителя по первой букве (цифре):
Выберите имя/название:

Хто, як не ти? (оригинал KOZAK SYSTEM)

Кто, как не ты? (перевод Елена Догаева)

Зазирни під мою шкіру
Загляни под мою кожу –
Там ціле небо журавлів
Там целое небо журавлей,
Там ще не вигадали віру
Там еще не придумали веру,
І море, повне кораблів
И море полно кораблей,
Там ріки тихі повноводні
Там реки тихие, полноводные
Годують землю молоком
Кормят землю молоком...
Що ти побачила сьогодні
Что ты увидела сегодня
За цим відчиненим вікном
За этим открытым окном
Вікном...
Окном?


Моє серце, мою душу
Мое сердце, мою душу,
Мої мрії, мої сни
Мои мечты, мои сны!
Хто як не ти
Кто, как не ты,
Веде мене туди,
Ведет меня туда,
Де в небі журавлі
Где в небе журавли
Хто як не ти?
Кто как не ты?
Хто як не ти
Кто, как не ты,
Єдина на Землі
Единственная на Земле,
Ведеш мене туди
Ведешь меня туда,
Хто як не ти?
Кто, как не ты?


Я сам у руки твої лезо
Я сам в руки твои лезвие,
Якщо захочеш покладу
Если захочешь, положу.
Бо я від тебе нетверезий
Я от тебя нетрезвый,
І все одно до тебе йду
И все равно к тебе иду.
Я майже віру твого тіла
Я почти веру твоего тела
Прийняв за істину в собі
Принял за истину себе...
Бери усе, чого хотіла
Бери все, что хотела,
Я віддаю лише тобі
Я отдаю только тебе,
Тобі...
Тебе


Моє серце, мою душу
Мое сердце, мою душу,
Мої мрії, мої сни
Мои мечты, мои сны!
Хто як не ти
Кто, как не ты,
Веде мене туди,
Ведет меня туда,
Де в небі журавлі
Где в небе журавли,
Хто як не ти?
Кто, как не ты?
Хто як не ти
Кто, как не ты,
Єдина на Землі
Единственная на Земле,
Ведеш мене туди
Ведешь меня туда,
Хто як не ти?
Кто как не ты?
Моє серце, мою душу
Мое сердце, мою душу,
Мої мрії, мої сни
Мои мечты, мои сны!
Х
Качество перевода подтверждено