Лингво-лаборатория «Амальгама»
Мы стираем границы между языками

Перевод текста песни Холодного січня исполнителя (группы) Kozak System

Мгновенный переход к переводу:
Выберите исполнителя по первой букве (цифре):
Выберите имя/название:

Холодного січня (оригинал KOZAK SYSTEM)

В холодном январе (перевод Елена Догаева)

Холодного січня замети й вітри
В холодном январе заносы и ветры
Фортецю мою штурмували,
Крепость мою штурмовали,
Без штурму і крові взяла її ти,
Без штурма и крови взяла ее ты,
Без армії і без металу.
Без армии и без металла.


Як риба об лід – так болів в мені світ
Как рыба об лед - так болел во мне мир,
В падіннях моїх та невдачах.
В падениях моих и неудачах.
Ти просто зайшла і сказала: Привіт!
Ты просто зашла и сказала: "Привет!"
А я... Я не буду інакшим...
А я... Я не буду другим...


Все, що я маю можеш забрати собі,
Все, что я имею можешь забрать себе,
Все, що я маю, серце – тобі, душу – тобі.
Все, что я имею, сердце - тебе, душу - тебе.
Весна накриває в цій безкровній війні,
Весна накрывает в этой бескровной войне,
Все, що я маю, серце – тобі, душу – тобі.
Все, что я имею, сердце - тебе, душу - тебе.


Ти склала мій одяг, протерла весь пил,
Ты сложила мою одежду, протерла всю пыль,
Підлогу помила і вікна,
Пол помыла и окна,
У шафі старій пару згорблених крил
В старом шкафу пару сгорбленных крыльев
Дістала й піднесла до світла...
Достала и поднесла к свету ...


Любов, як дорога крізь зиму – в тепло,
Любовь, как дорога сквозь зиму - в тепло,
Ти мерзнеш, але не здаєшся.
Ты мерзнешь, но не сдаешься.
Як віра твоя у моє ремесло,
Как вера твоя в мое ремесло,
Ти бита не раз, але б'єшся!
Ты бита не раз, но бьешься!


Все, що я маю можеш забрати собі,
Все, что я имею можешь забрать себе,
Все, що я маю, серце – тобі, душу – тобі.
Все, что я имею, сердце - тебе, душу - тебе.
Весна накриває в цій безкровній війні,
Весна накрывает в этой бескровной войне,
Все, що я маю, серце – тобі, душу – тобі.
Все, что я имею, сердце - тебе, душу - тебе.


У лютому люто гудів сніговій
В феврале люто гудела вьюга,
Слова й батареї сховали,
Слова и батареи спрятали,
Ти саме така, тільки я не такий
Ты именно такая, только я не такой,
І іншим не буду ніколи.
И другим не буду никогда.


Холодного січня замети й вітри
В холодном январе заносы и ветры
Фортецю мою штурмували,
Крепость мою штурмовали,
Без штурму і крові взяла її ти,
Без штурма и крови взяла ее ты,
Без армії і без металу.
Без армии и без металла.


Все, що я маю можеш забрати собі,
Все, что я имею можешь забрать себе,
Все, що я маю, серце – тобі, душу – тобі.
Все, что я имею, сердце - тебе, душу - тебе.
Весна накриває в цій безкровній війні,
Весна накрывает в этой бескровной войне,
Все, що я маю, серце – тобі, душу – тобі.
Все, что я имею, сердце - тебе, душу - тебе.
Все, що я маю можеш забрати собі,
Все, что я имею можешь забрать себе,
Все, що я маю, серце – тобі, душу – тобі.
Все, что я имею, сердце - тебе, душу - тебе.
Весна накриває в цій безкровній війні,
Весна накрывает в этой бескровной войне,
Все, що я маю, серце – тобі, душу – тобі.
Все, что я имею, сердце - тебе, душу - тебе.
Х
Качество перевода подтверждено