Лингво-лаборатория «Амальгама»
Мы стираем границы между языками

Перевод текста песни Źrodło 1 исполнителя (группы) Akurat

Мгновенный переход к переводу:
Выберите исполнителя по первой букве (цифре):
Выберите имя/название:

Źrodło 1 (оригинал Akurat)

Источник 1 (перевод Кирилл Оратовский)

Przychodzą do mnie różni ludzie
Приходят ко мне разные люди
i patrzą tak, jak na raroga.
И смотрят так, как на сокола.
Chcą mnie wyleczyć albo pognać,
Они хотят меня вылечить или заставить бежать,
dać aspirynę, bo gorączka.
Дать аспирин, потому что горячка.
Leczyć się nie chcę, uciekać nie chcę,
Лечиться не хочу, убегать не хочу,
zostaje tylko rozmowa jeszcze.
Остается только разговор.
We śnie, przychodzą tu we śnie;
Во сне, приходят сюда во сне;
z pretensją w głosie, z wymaganiem,
С претензией в голосе, с требованием,
proszą o jasne wyjaśnianie,
Просят четкого объяснения
ci, co wyleczyć chcą dziś mnie.
Те, что вылечить хотят меня сегодня.


Więc najpierw z teczką, w garniturze,
Итак, сначала с портфелем и в костюме,
zjawia się wieprzek kaznodzieja.
Появляется свиная голова проповедника.
W uszach ogórek, w pysku jajko
В ушах огурец, во рту яйцо -
- mówi, że ja chcę Polskę sprzedać.
Говорит, что я хочу продать Польшу.
Podsumowuje, że niepewny
Подводит итог, что неопределенный
element jest mu tutaj zbędny.
Элемент здесь ему не нужен.
To prawda, wiary mi dziś brak
Это правда, мне сегодня не хватает веры
w niezbędność kompromisów pewnych,
В необходимость определенных компромиссов,
lecz każdy z nich jest taki względny
Но каждый из них такой относительный,
i w końcu to jest problem wasz.
И, в конце концов, это проблема ваша.
To prawda, wiary mi dziś brak,
Это правда, веры мне сегодня не хватает,
lecz w końcu to jest problem wasz.
Но, в конце концов, это проблема ваша.


Gdy usłyszeli to, co śpiewam,
Когда услышали то, что я пою,
dwaj patrioci zawodowi,
Два профессиональных патриота,
zaraz pytają specjalistów
Сразу спрашивают специалистов
o mój kręgosłup ideowy.
О моем идеологическом стержне.
A tamci, że ja sodomita,
А те говорят, что я содомит,
pół-Żyd, pół-złodziej i artysta.
Наполовину еврей, наполовину вор и артист.
Na nazwy i na znaki sram.
На имена, и на регалии мне наплевать.
Nie fetysz granic mnie tu trzyma,
Не фетиш границ меня здесь держит,
lecz miejsce i w tych miejscach przyjaźń.
Но место и в этих местах дружба.
I w Polsce z tym nie jestem sam.
И в Польше с этим не я один.


A matka, znów zmęczona matka
А мать, снова уставшая мать —
- coś nas oddala od nas co dnia -
Что-то нас отдаляет друг от друга каждый день -
w niepodzielności prostych uczuć
В неделимости простых чувств
nie może pojąć wszystkich odmian;
Не может понять всех перемен;
zbyt wielu jak na niepokoje
Слишком много, как при беспорядках,
kogoś, kto przeżył tyle wojen.
Кого-то, кто пережил столько войн.
Masz prawo nie rozumieć mnie,
Имеете право не понимать меня,
bo przecież wszystko się dziś zmienia,
Ведь сегодня все изменяется,
i płyną punkty odniesienia,
И плывут опорные точки,
lecz tylko nie zrozum mnie źle.
Но только не поймите меня неправильно.
Masz prawo nie rozumieć mnie,
Имеете право не понимать меня,
lecz, błagam, nie zrozum mnie źle.
Но, умоляю, не поймите меня неправильно.


I Żydzi do mnie też wychodzą,
И евреи ко мне тоже выходят,
zmęczeni drogą i w wypiekach,
Утомленные дорогой, и обгоревшие,
znowu się w siebie zapędzają,
Снова в себя загоняют,
a swołocz tylko na to czeka.
А сволочь только того и ждет.
Zazdroszczę im determinacji,
Я завидую их решимости,
bo nie tej krwi i nie tej Azji:
Потому что не той крови и не той Азии:
Dowodem na to moja krew,
Доказательством тому — моя кровь,
co tak, jak wina dwa, zmieszane,
Что так, как два вина, перемешана,
jasno i ciemno, jak nad ranem,
Светло и темно, как под утро,
jasny luminal lub ten śpiew.
Яркий люминал или это пение.


A wtedy paru kombatantów
А потом пара ветеранов
wydarzeń wspólnie przeżywanych
Событий, совместно пережитых,
patrzy, czy aby się nie zmieniam
Смотрят, не меняюсь ли я
w pieśni tak niezdecydowanej,
В песне такой нерешительной,
czy jeszcze wiem, co naszą sprawą,
Знаю ли все еще, что наше дело,
a kto nie z nami, bo nas zdradza.
А кто не с нами, потому что нам изменяет.
"Są w świecie dziś rachunki krzywd",
"В мире сегодня приняты счета за обиды",
lecz gdy tłum będzie gonił kogoś
Но когда толпа загонит кого-то
w strzępach munduru ślepą drogą,
В клочьях мундира слепой дорогой,
to póki co uchylę drzwi.
То пока что я открою дверь.
Są w kraju tym rachunki krzywd,
Приняты в той стране счета за обиды,
lecz póki co uchylę drzwi.
Но пока что я открою дверь.


Na to hipisi spod Piaseczna,
На это хиппи из-под Пясечно,
widząc, że jestem taki hojny,
Видя, что я такой щедрый,
myślą, że drzwi uchylę po to,
Думают, что дверь открываю для того,
by czynić miłość zamiast wojny.
Чтобы творить любовь вместо войны.
Słuchajcie muzułmanie drodzy,
Слушайте, дорогие мусульмане,
hipisów krewniście ubodzy,
Бедные родственники хиппи,
a tutaj krew się może lać,
А здесь кровь может литься,
której powodów nie pojmiecie,
А почему — вы не поймете,
bo kamizelki haftujecie,
Ведь вышиваете жилеты,
i dziś to nie dotyczy was.
И сегодня это не касается вас.


Gdy się felczerzy wszyscy zbiorą,
Когда санитары все соберутся,
powraca Ona, spokój niesie,
Возвращается Она, спокойствие несет,
z wszystkich wyborów ulepiona,
Из всех выборов слепленная,
tak jak to bywa tylko we śnie.
Так, как это бывает только во сне.
Bierze za rękę, wyprowadza
Берет за руку, выводит
tam, gdzie się będę mógł dogadać.
Туда, где я смогу договориться.
Śni mi się przeszkód wszystkich treść,
Снятся мне преград всяких сюжет
i źródło gdzieś zgubione w chmurach,
И источник, где-то потерянный в облаках,
i wielka zalesiona góra,
И большая лесистая гора,
i strumień — stróż ukrytych przejść.
И поток — хранитель скрытых переходов.
Śni mi się Bajkał wielki dziś
Мне снится Байкал большой сегодня
i strumień — znawca trzecich wyjść.
И поток — знаток третьих выходов.
Х
Качество перевода подтверждено