Лингво-лаборатория «Амальгама»
Мы стираем границы между языками

Перевод текста песни Шіді-Ріді исполнителя (группы) HAYDAMAKY

Мгновенный переход к переводу:
Выберите исполнителя по первой букве (цифре):
Выберите имя/название:

Шіді-Ріді (оригинал HAYDAMAKY)

Шиди-риди (перевод Елена Догаева)

Най майбутнє залишається в тумані,
Пусть будущее остается в тумане,
А минуле не вигадується нині.
А прошлое не придумывается сейчас.
Та здається мені, все на світі знає
И мне кажется, все на свете знает
Та пташина, що кувала на калині.
Та птица, что куковала на калине.
Я за нею би пішов, а потім вона за мнов
Я за ней пошел бы, а потом она за мной
На твій голос, що співає: шіді-ріді...
На твой голос, что поет: шиди-риди...


Не навчило мене радіо брехати,
Не научило меня радио врать,
Рідна школа не любити Батьківщину.
Родная школа не любить Родину.
Щоб на світі Божий задум відгадати
Чтоб на свете Божий замысел отгадать
Став я часто забивати косячину.
Стал я часто забивать косячину.
І далеко був зайшов, а там правди не найшов
И далеко зашел, а там правды не нашел
На твій голос, що співає: шіді-ріді...
На твой голос, что поет: шиди-риди...


Не успію покохати кожну жінку,
Не успею полюбить каждую женщину,
То вже щасливий заручений з одною.
Зато уже счастлив быть помолвленным с одною.
Не питай мене користі, суспільство,
Не спрашивай с меня пользы, общество,
Бо відкажу тобі за Сковородою:
Потому что скажу тебе вслед за Сковородою: 1
Світ ловив мене, ловив, не піймав і не купив
Мир ловил меня, ловил, не поймал и не купил 2
На твій голос, що співає: шіді-ріді...
На твой голос, что поет: шиди-риди...

1 – Сковорода – Григорий Саввич Сковорода, странствующий философ, поэт, баснописец и педагог.

2 – Світ ловив мене, ловив, не піймав і не купив – "Мир ловил меня, ловил, не поймал и не купил"- это немного измененная цитата слов Сковороды: "Свiт ловив мене, та не спiймав" (мир ловил меня, но не поймал).
Х
Качество перевода подтверждено